Yoshino Himori

Yoshino Himori drew 2 cards.

Duel Decks: Jace vs. Chandra