Xiaji & Yangyang

Xiaji & Yangyang drew 2 cards.

Kamigawa: Neon Dynasty