Totetsu Kondo

Totetsu Kondo drew 1 card.

Kamigawa: Neon Dynasty