Xi Zhang

Xi Zhang drew 2 cards.

Masters 25

Rivals of Ixalan