Norikatsu Miyoshi

Norikatsu Miyoshi drew 2 cards.

War of the Spark